Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na remont elewacji budynku Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - DA.271-25/22 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 25.22 mini portal 25.22 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłsozenia o zamowieniu nr 1 - 25.22 mini portal zmina nr I - 25.22 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 25.22 Zapytania: Protesty: Uwagi: zestawienie z otwarcia 25.22 załacznik nr 1 do protokołu 25.22- szacunkowa war. zmiana SWZ nr I - 25.22 Załącznik nr A do pisma - załącznik nr 2 oswidczenie o braku 25.22 Załącznik nr B do pisma - załącznik nr 4b oswidczenie o aktulanosci 25.22 Załączniki: załącznik nr 1 do 8 - 25.22 Wyniki: zawiadomienie o wyborze oferty z spośród pozostałych 25.22 wynik 25.22