Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – 31/19 Ogłoszenie: og. o zam. przetarg 31.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 31.19 Zapytania: zp_przetarg 31.19-2 zp_przetarg 31.19 - 1 Protesty: Uwagi: kwota na sfinasowanie 31.19 załącznik nr 2 do protokołu 31.19- inf. z otwarcia Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ 31.19 dot. załącznika nr 2 do SIWZ - 31.19 załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowa 31.19 Wyniki: informacja o unieważnieniu 31.19 strona