Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii - 30/19   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 30.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 30.19 Zapytania: Zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zbiorcze zestawienie ofert kwoty na sfinansowanie zadań Załączniki: załacznik nr 2- formularz cenowy zał nr 4- umowa - wzór zał nr 3- JEDZ Wyniki: wynik postępowania