Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie przeglądów, konserwacji i naprawa dźwigów osobowych, towarowych i platform podnośnych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy Zał nr 2 do SWZ Zał nr 2A do SWZ zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- OPZ- formularz cenowy zał nr 6- umowa projekt zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform. zał nr 8 - opis przedmiotu zamówienia zał nr 9 - wykaz dźwigów zał nr 10 Wykaz usług zał nr 11 Wykaz osób Wyniki unieważnienie