Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na integrację TOPSOR z HIS - szpitalnym systemem informatycznym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - DA.271-9/21 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamowieniu 9.21 miniportal 9.21 Zmiana ogłoszenia: mini portal - zmiana II  - 9.21 zmiana og. o zamowieniu II - 9.21 zmiana og. o zamowienia I - 9.21 mini portal - zamiana I - 9.21 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 9.21 Zapytania: zp_przetarg 9.21 -1 Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 9.21- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 9.21- szacunkowa war. zmiana SWZ nr II - 9.21 zmiana SWZ nr I - 9.21 Załączniki: załacznik nr 1 - formularz Ofertowy - 9.21 załącznik nr 2 oswidczenie o braku 9.21 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 9.21 załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej - 9.21 załącznik nr 5 wykaz uslug - 9.21 załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy - 9.21 Załacznik nr 7 do SWZ Wyniki: wynik 9.21