Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługa transportu karetką specjalistyczną, karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: Ogłoszenie Ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 45-20 Zapytania: Protesty: Uwagi: Sprostowanie - zestawienie ofert Otwarcie ofert Modyfikacja SIWZ zał. nr 4a do SIWZ- umowa - modyfikacja zał nr 4b do SIWZ- umowa najmu- modyfikacja Załączniki: zał nr 3- JEDZ zał. nr. 2 do_SIWZ formularz cenowy zalacznik nr 10- standardy załącznik nr 11 - Procedura zał. nr 4a do SIWZ- umowa - projekt zał nr 4b do SIWZ- umowa najmu- projekt1   Zapytanie: zapytanie 1 Wyniki: Powtórna ocena - wybór najkorzystniejszej oferty Unieważnienie czynności wyboru Sprostowanie - ocena i wynik Ocena i wynik