Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie  przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych. 50/19 Ogłoszenie: ogłoszenie 50-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 50-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zał.-nr-10-Wykaz-urządzeń po zmianie zad 33 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 FI-N710009042019022512001 zapytanie nr 12 zapytanie nr 13 zapytanie nr 14 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert Załączniki: zał. nr 10 - Wykaz urządzeń Umowa wzór zał. nr 8 Wyniki: informacja o unieważnieniu czynności wyboru zad 22 ogłoszenie o wyniku 2 wynik strona