Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na  kompleksową usługę prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 35/19   Ogłoszenie: Ogłoszenie 35.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 35.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: druk z otwarcia kwoty na realizacje zadan Załączniki: zał. nr 2 formularz cenowy projekt umowy zał. nr 8a do SIWZ projekt umowy zał. nr 8b do SIWZ Wyniki: ocena i wynik postępowania 35.19