Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” - 64/18 Ogłoszenie: og o zam. przetarg 64.18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 64.18 Załączniki: załacznik nr 6 do SIWZ umowa 64.18 Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 64.18- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 64.18 - szacunkowa war. Wyniki: wynik - 64.18