Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dwóch dźwigów szpitalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 FI-N710004032022235843001 zapytanie nr 2 FI-N710004062022234846001 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5 oświadczenie zał nr 6- projekt umowy zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform. zał nr 8 - opis przedmiotu zamówienia zał nr 9- parametry dźwigów zał nr 10- wykaz robót zał nr 11- wykaz osób zał nr 12- dokumentacja+rysunki rys - dźwig neurolog. rys 2 - dźwig pediatr. rys.1- dźwig pediatr. Wyniki wybór oferty