Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - 27/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamowieniu 27.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 27.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 27.19- inf. z otwarcia kwota na sfinasowanie 27.19 Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ 27.19 dot. załącznika nr 2 do SIWZ - 27.19 załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 27.19 załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowa 27.19 Wyniki: wynik 27.19