Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - 21/19 Ogłoszenie: og_przetrag 21.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 21.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 21.19- inf. z otwarcia kwota na sfinasowanie 21.19 zmiana SIWZ - I 21.19 sp_przetarg 21.19 - zmiana I Załączniki: załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowa 21.19 dot. załącznika nr 2 do SIWZ - 21.19 załącznik nr 2 do SIWZ 21.19 Wyniki: uniewąznienie postępowania 21.19