Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekujących. Ogłoszenie: ogłoszenie 4-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 4-19 Zapytania: zapytanie 1. zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 Protesty: Uwagi: druk z otwarcia FI-N710001162019051249001 Załączniki: Formularz cenowy zał 2 do SIWZ zał. nr 8 wzór umowy Wyniki: ogłoszenie o wyniku Ocena i wynik