Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż analizatora stacjonarnego - DA.271-74/22 Ogłoszenie: ogłoszenia o zamówieniu 74.22 miniportal 74.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ - 74.22 Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 74.22- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 74.22- szacunkowa war. Załączniki: załącznik nr 1 - 7 Wyniki: wynik 74.22