Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 modyfikacja SWZ zał nr 2- formularz cenowy- modyfikacja zapytanie nr 5 zał nr 2- formularz cenowy- modyfikacja II zapytanie nr 7 zapytanie nr 9 zapytanie nr 6 zał nr 2- formularz cenowy- modyfikacja III zapytanie nr 8 zapytanie nr 10 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona kwota przeznaczona po modyfikacji modyfikacja SWZ-II otwarcie ofert Załączniki: załączniki Wyniki wybór ofert