Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę i montaż aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków – Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki leczenia białaczek i chłoniaków 61/22 Ogłoszenie: Ogłoszenie 61.22 mini portal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie mini portal Specyfikacja do przetargu: SWZ 61.22 Zapytania: Zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 zapytanie nr 13 zapytanie nr 14 Protesty: Uwagi: Zmiana SWZ I Zmiana SWZ II zmiana SWZ III kwoty przeznaczone otwarcie ofert unieważnienie cz.5 Załączniki: Załączniki od 1 do 9 - 61.22 Wyniki: Ocena i wynik