Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - DA.271-9/22 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 9.22 mini portal 9.22 Zmiana ogłoszenia: zmiana mimi poratl nr I - 9.22 zmiana ogoszenia o zam. nr I - 9.22 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 9.22 Zapytania: zp_przetrag 9.22-4 zp_przetarg 9.22-3 zp_przetarg 9.22-2 zp_przetarg 9.22-1 Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 9.22- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 9.22- szacunkowa war. zmiana SWZ - I- 9.21 Załączniki: załącznik nr 1 - 7 Wyniki: wynik 9.22