Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę rękawic chirurgicznych  dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” - DA.271-2/22. Ogłoszenie: og_o zam- 2.22 mini portal og - 2.22 Zmiana ogłoszenia: mini portal zmiana I - 2.22 zmiana og. o zmównieu nr II 2.22 zmiana ogłoszenia o zamowieniu I - 2.22 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 2.22 Zapytania: zp_przetarg 2.22-1 zp_przetarg 2.22-2 zp_przetarg 2.22-3 zp_przetarg 2.22-4 zp_przetarg 2.22-5 zp_przetarg 2.22-6 zp_przetarg 2.22-7 Protesty: Uwagi: zmiana SWZ - I- 2.21 załacznik nr 1 do protokołu 2.22- szacunkowa war. informacja z otwarcia 2.22 Załączniki: załącznik nr 1 - 7 Wyniki: wynik 2.22