Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych- programy lekowe 42/21   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona Otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2-opis przedmiotu zamówienia- form. cenowy zał nr 3- JEDZ zał nr 4- oświad o grupie kapitałowej zał nr 5-zobowiązanie innego...) zał nr 6- oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci ... zał nr 7- projekt umowy zał nr 8- oświadczenie Wyniki: Wybór ofert