Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. - DA.271-41/21 Ogłoszenie: og_o zamówieniu 41.21 mini portal ogłoszenie 41.21 Zmiana ogłoszenia: mini portal ogłoszenie zmiana nr I - 41.21 ogłosznie o zam. zmiana nr III-41.21 ogłoszenie o zam. zmiana nr II -41.21 ogłoszenie o zam. zmiana nr I - 41.21 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 41.21 Zapytania: zapytanie nr 5 - 41.21 zapytanie nr 3 - 41.21 zapytanie nr 4 - 41.21 zapytanie nr 2 - 41.21 zapytanie nr 1 - 41.21 Protesty: Uwagi: informacja z otwarcia 41.21 załacznik nr 1 do protokołu 41.21- szacunkowa war. + umowy zmiana SWZ nr II - 41.21 zmiana SWZ nr I - 41.21 Załączniki: załacznik nr 1 - formularz Ofertowy 41.21 załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ 41.21 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 41.21 załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej - 41.21 załącznik nr 5 wykaz dostaw - 41.21 załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci ...41.21 załacznik nr 7 do SWZ - umowa 41.21 załącznik nr 8 do SWZ - 41.21 załącznik nr 9 do SWZ f.cenowy 41.21 Wyniki: uniewąznienie czesc nr 2 i 3 - 41.21 unieważnienie 41.21 - czesć nr 1