Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy opatrunków specjalistycznych i produktów leczniczych. Ogłoszenie: ogłoszenie ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zał do protokolu- otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej zał nr 5- opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy zał nr 6- projekt umowy zał nr 7 oświadczenie zał nr 8- oświadczenie Wyniki inform_ wybór ofert Zał- ocena ofert