Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy leków przeciwnowotworowych Ogłoszenie: 08d8cc29-5974-794b-7d6b-fd0001ef8f3e ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona zał do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy zał nr 6- projekt umowy zał nr 7 oświadczenie Wyniki wybór ofert