Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 41.20     Ogłoszenie: ogłoszenie 41.20 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia ogłoszenie 41.20 ogłoszenie mini portal ogłoszenie 41.20 ogłoszenie mini portal ogłoszenie41.20 ogłoszenie mini portal Specyfikacja do przetargu: SIWZ 41.20 Zapytania: Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4 Zapytanie nr 5 Zapytanie nr 6 Zapytanie nr 7 Zapytanie nr 8 Zapytanie nr 9 Zapytanie nr 10 Zapytanie nr 11 Protesty: Uwagi: Zmiana SIWZ I 41.20 Zmiana SIWZ II 41.20 Zmiana SIWZ III 41.20 zestawienie ofert41.20 kwoty przeznaczone na realizacje zadań 41.20 Załączniki: formularz cenowy 41.20 załącznik nr 3 do SIWZ 41.20 załącznik nr 6 do SIWZ - umowa 41.20 załącznik nr 7 do SIWZ 41.20 Wyniki: Ocena i wynik postępowania 41.20 Ocena i wynik zad.4