Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego, bilirubiny, jonogramu wraz z dzierżawą aparatu 32/20.     Ogłoszenie: Ogłoszenie 32.20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 32.20 Zapytania: zapytanie nr 1 32.20 Protesty: Uwagi: druk z otwarcia 32.20 Kwoty na realizacje zadania 32.20 Załączniki: załącznik nr 2 Formularz cenowy 32.20 załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy32.20 załącznik nr 9 do SIWZ parametry techniczne - 32.20 Wyniki: FI-N710008052020025720001