Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych- programy lekowe. Ogłoszenie: FI-N710002102020020317001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: uwaga do SIWZ załącznik do protokołu- otwarcie ofert kwota brutto   Załączniki: zał nr 2 do SIWZ-Formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ-projekt umowy Wyniki: inform_ wybór ofert Zał- ocena ofert