Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” - DA.271-9/20 Ogłoszenie: og o zamowieniu 9.20 Zmiana ogłoszenia: zmiana og. o zamowieniu nr I - 9.20 Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 9.20 Zapytania: zp_przetarg 9.20 -24 zp_przetarg 9.20 -23 zp_przetarg 9.20 -22 zp_przetarg 9.20-1- sprostowanie zp_przetarg 9.20 -21 zp_przetarg 9.20 -20 zp_przetarg 9.20 -19 zp_przetarg 9.20 -18 zp_przetarg 9.20 -17 zp_przetarg 9.20 -16 zp_przetarg 9.20 -15 zp_przetarg 9.20 -14 zp_przetarg 9.20 -13 zp_przetarg 9.20 -12 zp_przetarg 9.20 -11 zp_przetarg 9.20 -10 zp_przetarg 9.20 -8 zp_przetarg 9.20 -7 zp_przetarg 9.20 -5 zp_przetarg 9.20 -9 zp_przetarg 9.20 -6 zp_przetarg 9.20 -4 zp_przetarg 9.20 -3 zp_przetarg 9.20 -2 zp_przetarg 9.20 -1 Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 9.20- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 9.20- szacunkowa war. + umowy zmiana SIWZ - I - 9.20 Załączniki: załacznik nr 6 do SIWZ - umowa 9.20 załącznik nr 5 do SIWZ 9.20 zalącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 9.20 Wyniki: wynik 9.20