Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych, płynów do aparatu do terapii nerko zastępczej oraz odczynników. Ogłoszenie: FI-N710001072020043140001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Zapytanie 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone Załączniki: zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy formularz cenowy- zał nr 2 do SIWZ Wyniki: FI-N710001202020051022001