Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bielizny szpitalnej. Ogłoszenie: ogłoszenie 72-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zał do zapyt. nr 2 - for cen- zad 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert kwoty przeznaczone brutto 72-19 Załączniki: zał. nr 8 wzór umowy formularz cenowy Wyniki: Ocena i wynik