Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu   Ogłoszenie: FI-N710011072019052302001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 załącznik do zapytania nr 1 Protesty: Uwagi: załącznik do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ- formularz umowa_projekt Wyniki: FI-N710011192019021214001