Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawe i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu -DA.271-51/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 51.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 51.19 Zapytania: zp_przetarg 51.19-10 zp_przetarg 51.19-9 zp_przetarg 51.19-8 zp_przetarg 51.19-7 zp_przetarg 51.19-6 zp_przetarg 51.19-5 zp_przetarg 51.19-2 zp_przetarg 51.19-4 zp_przetarg 51.19-3 zp_przetarg 51.19-1 Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 51.19- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 51.19- szacunkowa war. Załączniki: załacznik nr 6 do SIWZ - umowa 51.19 załącznik nr 5 do SIWZ - 51.19 załącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 51.19 Wyniki: wynik 51.19