Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora. 43/19 Ogłoszenie: ogłoszenie 43-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 43-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 43-19 Zapytania: zapytanie 1 zał. zapytanie 1-I-BH_25_Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wykonawców i podwykonawców zapytanie 2 zapytanie 3 Protesty: Uwagi: zmiana SIWZ zał do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: zał. nr 2 - Formularz cenowy Parametry techniczne zał nr 9 zał. nr 8 Projekt umowy Wyniki: FI-N710008232019034148001