Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Ogłoszenie: ogłoszenie 25-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 25-19 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: zestawienie ofert + kwota przeznaczona modyfikacja SIWZ zał. nr 2 - Formularz cenowy- zmiana Załączniki: zał. nr 2 - Formularz cenowy Parametry techniczne zał nr 10 zał. nr 4 Projekt umowy zał nr 3- JEDZ Wyniki: Ocena i wynik 25-19