Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań serologicznych metodą manualną. Ogłoszenie: Ogłoszenie 13-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 13-19 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: druk z otwarcia 13-19 Załączniki: zał nr 2 formularz cenowy zał. nr 8 Projekt umowy Wyniki: Ocena i wynik 13-19