* Projekt „Dostępność Plus dla Zdrowia” Szpital Specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jest Grantobiorcą projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 984 662,32 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać między innymi z nowej windy w Ośrodku Onkologicznym, wymieniony zostanie podnośnik pionowy przy Ośrodku Onkologicznym, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostaną oznakowane w prawidłowy sposób, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (znaki pionowe oraz poziome), w windach zostaną zamontowane panele wewnętrzne z opisem nazw oddziałów - komórek, organizacyjnych w języku polskim oraz w alfabecie Braill'a, zakupione zostaną pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zainstalowany zostanie tłumacz Polskiego Jezyka Migowego, zakupione będą terminale (kioski multimedialne w celu ułatwienia poruszania się pacjentów, jak również osób ich odwiedzających czy przychodzących na badania do Szpitala z nakładkami w alfabecie Braille'a oraz funkcją głosową. W ramach Projektu odbędzie się panel szkoleń dla personelu między innymi z komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, prawidłowego zamieszczania informacji na stronie internetowej oraz przesyłania treści pocztą elektroniczną, nauki podstaw posługiwania się językiem migowym. Zakupione zostaną również sprzęty o zwiększonym udźwigu, regulacją pionową i specjalnych zabezpieczeniach (łóżka szpitalne, wózki leżące, wózki inwalidzkie, stół operacyjny, kozetki, fotel ginekologiczny). Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.
Raport audyt_wstępny
Raport dostępności cyfrowej
Dostępność_Plus_audyt_końcowy_raport.pdf

* Projekt „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz doposażeniem” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

* Projekt „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych

Małopolski_System_Informacji_Medycznej.pdf

* Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie