Unia Europejska

Projekt “Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz doposażeniem” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Projekt “Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych

 

Projekt “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki