Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Anna Węgrzyn
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Klimek

Telefony

(018) 44-25-935 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-956 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-841 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-850 Sekretariat
(018) 44-25-981 Pracownia EEG
(018) 44-25-910 Rehabilitacja
(018) 547-84-40                                      Pracownia EMG, pokój neurologopedy i neuropsychologa

 


Zespół lekarski

 • Lek. Anna Węgrzyn- specjalista w dziedzinie neurologii,
 • Lek. Renata Śmierciak- specjalista w dziedzinie neurologii,
 • Lek. Joanna Sobkowicz- specjalista w dziedzinie neurologii,
 • Lek. Grzegorz Rutkowski- specjalista w dziedzinie neurologii,
 • Lek. Witold Bonarski- specjalista w dziedzinie neurologii,
 • Lek. Anna Baranowska- specjalista w dziedzinie neurologii,
 • Lek. Grażyna Pawłowska – specjalista w dziedzinie neurologii.
 • lek. Kinga Czerwiec - specjalista w dziedzinie neurologii
 • lek. Justyna Derbisz - specjalista w dziedzinie neurologii
 • lek. Joanna Drej - specjalista w dziedzinie neurologii

Lekarz REZYDENT:

 • Lek. Karolina Janiec-Rojek

Informacje ogólne

Oddział Neurologii (28 łóżek) zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorych w ostrej fazie udaru mózgu.
Oddział dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi. Posiada wysokospecjalistyczny sprzęt niezbędny do opieki w postaci kardiomonitorów, respiratora, pomp infuzyjnych, USG-Dopplera, EKG, video-EEG, Holtera-EKG, Holtera RR, EMG.
Po generalnym remoncie oddziału w lipcu 2021r. znacznie poprawiły się warunki pobytu chorych.
Chorzy leczeni są według standardu Oddziału Udarowego w oparciu o wytyczne Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego ostrej fazy udaru niedokrwiennego .Współpracujemy z Kliniką Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie CITO w zakresie wykonywania trombektomii mechanicznych.

Profil świadczenia opiera się na:

 • całodobowym dyżurze, z pełną diagnostyką w nagłych zachorowaniach neurologicznych,
 • diagnostyce i leczeniu pacjentów z udarem mózgu,procesami zapalnymi OUN, padaczką, SM, chorobami zwyrodnieniowymi OUN ,chorobami nowotworowymi układu nerwowego,
 • pełnej diagnostyce neurologicznej ( TK, MRI, Doppler domózgowy, diagnostyka laboratoryjna)
 • wczesnej rehabilitacji neurologicznej w ramach Oddziału w oparciu o działania logopedy, psychologa, fizjoterapeutów 

Oddział współpracuje z Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii Szpitala im. św. Rafała w Krakowie , Oddziałem Neurochirurgicznym 5 Szpitala Wojskowego w Krakowie, Oddziałem Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie , Oddziałem Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.
W ramach Oddziału prowadzony jest program lekowych I i II linii dla chorych ze stwardnieniem rozsianym, program leczenia immunoglobulinami w chorobach układu nerwowego.
Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia, uprawniającą do prowadzenia szkolenia lekarzy specjalizujących się w zakresie neurologii.
Profesjonalną opiekę nad pacjentami zapewnia doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny : lekarze, pielęgniarki, neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci . Cały personel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc czynnie w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Dzięki zaangażowaniu w pracy całego zespołu –staramy się aby jakość świadczonych usług była na jak na najwyższym poziomie.