Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Andrzej Kubik
Pielęgniarka Oddziałowa: Wiesława Jasińska

Telefony

(018) 44-25-966 Dyżurka lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-724 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-713 Dyżurka pielęgniarek – II piętro
(018) 44-25-726 Pielęgniarka Oddziałowa
(018) 44-25-725 Sekretariat

Zespół lekarski

  • dr n. med. Andrzej Kubik – specjalista w zakresie neonatologii,
  • dr n. med. Stanisław Cholewa – specjalista w zakresie neonatologii, I stopień w zakresie pediatrii,
  • dr n. med. Justyna Ferek- specjalista w zakresie neonatologii,
  • dr n. med. Mateusz Jagła- specjalista w zakresie neonatologii i pediatrii,
  • Lek. Ewa Sarota-Olesiak – specjalista w zakresie neonatologii,
  • Lek. Marta Król- specjalista w zakresie neonatologii,
  • Lek. Joanna Pietras  - specjalista neonatolog,
  • Lek. Teresa Bujny– specjalista w zakresie neonatologii, I stopień w zakresie pediatrii,
  • Lek. Krystyna Choroniewska- specjalista w zakresie neonatologii, I stopień w zakresie pediatrii,
  • dr Magdalena Twardowska - specjalista fizjoterapii

Informacje ogólne

Oddział stanowi ośrodek opieki perinatalnej drugiego poziomu referencyjnego, w którym funkcjonuje 20 miejsc dla noworodków z matkami w systemie rooming-in. W oparciu o istniejącą bazę łóżeczek noworodkowych zorganizowano tu 2 łóżka opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji i 4 łóżka opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego. Niezależnie od tego komórka dysponuje 12 inkubatorami, w tym jednym zestawem transportowym. Oddział zapewnia fachową opiekę specjalistyczną świadczoną przez personel lekarsko-pielęgniarski o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W placówce wykonuje się diagnostykę obrazową – RTG przyłóżkowe i USG, nowoczesne formy wentylacji, wykrywanie wad rozwojowych, ocenę stanu rozwojowego wcześniaków. Rocznie w naszym Szpitalu rodzi się około 1000 dzieci.

Przy Oddziale, w ramach Ośrodka Leczenia Ambulatoryjnego funkcjonuje Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci, zapewniająca opiekę noworodkom już po wypisie ze szpitala.


Galeria