Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: Lek. Maciej Malczewski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Maria Pietrzak

Telefony

(018) 44-25-925 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddzałem
(018) 44-25-861 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-924/  (018) 44-25-954 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-865 Sekretariat
(018) 44-25-845 Pielęgniarka Oddziałowa

Zespół lekarski

  • Lek. Dawid Rompca- specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • Lek. Mateusz Cieślik – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • Lek. Wojciech Schab – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej,
  • Lek. Robert Witowski – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • dr n. med. Ryszard Dominik– specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej,
  • Lek. Michał Molin– specjalista w zakresie chirurgii ogólnej.
  • Lek. Miachał Siwek- specjalista w zakresie chirurgii ogólnej.

Lekarze REZYDENCI:

  • Lek. Lucjan Kaufman
  • Lek. Sylwester Sowa

Informacje ogólne

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o 35 łóżkową bazę. Podobnie jak pozostałe Oddziały o charakterze zabiegowym wymaga jednak zabezpieczenia przez blok operacyjny.

Atutem Oddziału jest doświadczony personel i komfortowe pomieszczenia dla chorych. Rocznie z usług Oddziału korzysta ponad 3000 pacjentów, średnio w roku wykonuje się ponad 2000 zabiegów operacyjnych.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej stanowi zabezpieczenie dla pacjentów przyjmowanych doraźnie w Oddziale Ratunkowym. Poza leczeniem pacjentów ze wskazań nagłych, wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, w tym cholecystektomie laparoskopowe, operacyjne leczenie przepuklin pachwinowych metodami beznapięciowymi z wszczepem siatek, a także zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii narządów jamy brzusznej, operacje jelita grubego, żołądka, dróg żółciowych, tarczycy. Wśród wykonywanych procedur należy również wymienić nowoczesne techniki małoinwazyjne w tym przezskórne zabiegi pod kontrolą USG, jak również diagnostykę endoskopową, gastroskopową i kolonoskopową oraz zabiegi endoskopowe w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego: endoskopowe usuwanie i niszczenie zmian w zakresie jelita grubego i żołądka. Wykonywane są również ablacje żylaków przełyku.

W naszym regionie jesteśmy jedynym ośrodkiem wykonującym procedury zabiegowe z zakresu chirurgii naczyniowej w tym leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych, jak również procedury związane z leczeniem operacyjnym chorób tętnic obwodowych.

Oddział figuruje na liście Ministerstwa Zdrowia jako placówka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz odbywania staży kierunkowych w ramach specjalizacji z innych specjalizacji.


Galeria