Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: Lek. Dariusz Lupa
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Jadwiga Drożdż

Telefony

(018) 44-25-983 Dyżurka Lekarska
(018) 44-25-872 Sekretariat/Dyżurka pielęgniarek

Zespół lekarski

 • Lek. Bartosz Czapski – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Benedykt Dąbrowski – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Katarzyna Didluch – specjalista w zakresie anestezjologii i it
 • Lek. Marta Frączek- specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Piotr Fugiel - specjalista w zakresie anestezjologii i it
 • Lek. Marcin Jawor - specjalista w zakresie anestezjologii i it
 • Lek. Joanna Król-Chmielewska – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Jarosław Latacz – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Dariusz Lupa – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Agata Łukasik- Glaser- specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Małgorzata Mitas - specjalista w zakresie anestrezjologii i it
 • Lek. Wojciech Oberc – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Agnieszka Perzyna- specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Jerzy Praga- specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Bartosz Pruszyński - specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Larysa Prylepska - specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Łucja Stec- specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • Lek. Krzysztof Wojtowicz – specjalista w zakresie anestezjologii i it,
 • dr n. med. Tadeusz Wójcikiewicz – specjalista w zakresie anestezjologii i it.
 • Lek. Anna Zaczyk - specjalista w zakresie anestezjologii i it

Lekarze REZYDENCI:

 • Lek. Jolanta Załubska
 • Lek. Jarosław Dudek
 • Lek. Aleksander Lupa

Informacje ogólne

W roku 2007 zyskał nową lokalizację, co znacznie poprawiło jakość i komfort leczenia oraz pozwoliło zwiększyć bazę łóżkową z 7 na 13. Rocznie w Oddziale odbywa terapię ponad 200 chorych. Oddział stanowi kluczową placówkę szpitala, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Zespół reanimacyjny oddziału służy pomocą w zabiegach reanimacyjnych na terenie Szpitala. Tu wykonuje się też skomplikowane dostępy naczyniowe tzw. kaniulacje żył centralnych na potrzeby innych oddziałów Szpitalnych . Pion Anestezjologii zajmuje się znieczuleniem w szerokim tego słowa znaczeniu pacjentów do zabiegów operacyjnych i innych bolesnych zabiegów diagnostycznych.

W części zwanej Intensywną Terapią leczy się chorych uktórych: wyniku zabiegu operacyjnych, przewlekłych lub nagłych zachorowań a także innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych doszło do zagrażającej życiu destabilizacji centralnego układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w reprezentowanej dziedzinie oraz możliwość prowadzenia staży kierunkowych w ramach innych specjalności.


Galeria