Dnia 30 kwietnia 2020 r. zakończył się remont Oddziału Zakaźnego, który był kolejnym z etapów Projektu. W całkowicie zmodernizowanym budynku  znajdującym się na terenie  szpitala, w którym dotychczas funkcjonował Oddział Psychiatryczny zadomowił się Oddział Zakaźny, którego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 694,55 m² przeniesiony z zabytkowego dworku w Dąbrowej. Tutaj będzie jego docelowe miejsce. W Oddziale funkcjonuje 20 łóżek, w tym 3 z nich to łóżka intensywnej terapii. Remont pochłonął 1  364 000 zł – roboty budowlane, a doposażenie to kwota  około 200 000 zł. Oddział został dostosowany dla osób z podejrzeniem COVID – 19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”. Utworzono 3 izolatki ze śluzami z osobnym wejściem z zewnątrz, zmodernizowane zostały piwnice budynku z przeznaczeniem na szatnie dla personelu oraz odnowiona została elewacja budynku. Koszt tych inwestycji to 800 000 zł.