W styczniu 2019 r. zakończył się remont Oddziału Pediatrycznego, który był kolejnym z etapów dużego Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Po modernizacji Oddział Pediatryczny został  rozszerzony  o dodatkowy odcinek (pomieszczenia po przeniesieniu Oddziału Chirurgii dla Dzieci). Powierzchnia użytkowa Oddziału wynosi obecnie 863,65 m². Wydzielono poczekalnie dla pacjentów  oraz pomieszczenie na szatnie i pomieszczenie socjalne dla rodziców.  Sale zostały wyposażone w łóżka dla rodziców, a przy każdej sali została wydzielona łazienka. Obecnie w oddziale funkcjonuje 40 łóżek dla małych pacjentów. Całkowity koszt robót budowlanych to ponad 1 800 000 zł. Oddział został również doposażony w dodatkową aparaturę i sprzęt medyczny za prawie 200 000 złotych.

Oddział Pediatryczny przed remontem