We wrześniu 2018 r. zakończyła się modernizacja Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci. Koszt tych prac to ponad 700 tys. zł. Ponadto oddział wyposażony został w dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 140 tys. zł. W Oddziale funkcjonuje 12 łóżek dla małych pacjentów. Oddział został przeniesiony na parter – zajmowany dotychczas przez Oddział Chorób Wewnętrznych i jego powierzchnia użytkowa to 267,10 m².

Oddział przed remontem

Oddział po modernizacji