W marcu 2018 r. zakończyła się gruntowna modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych. To jeden z pierwszych zaplanowanych etapów w ramach Projektu. Zakres zadania obejmował prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego. Przy każdej sali chorych wydzielona została łazienka. Istniejącą powierzchnię poszerzono o dodatkowe pomieszczenie, w którym zlokalizowano salę wzmożonego nadzoru medycznego. Oddział wyposażono w nowe łóżka, a także dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną. Powierzchnia użytkowa Oddziału wynosi 468,57 m², a w Oddziale funkcjonują 24 łóżka w tym 4 łóżka IOM.

Całkowity koszt zadania to ponad 1 200 000 zł, w tym roboty budowlane ponad 800 000 zł.

Oddział przed remontem

Oddział po modernizacji