Z dniem 31 października 2020 r. zakończył się generalny remont Pawilonu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przy Placu Kuźnice 1. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 2866,20 m². Był to kolejny z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Całkowity koszt prac remontowo – budowlanych opiewał na kwotę 8 045 430,00 zł. Do zmodernizowanego budynku zostały przeniesione Oddział Psychiatryczny  oraz Oddział Pulmonologii. Funkcjonują tam również dwa nowoutworzone Oddziały tj. Oddział Geriatryczny oraz Oddział Rehabilitacyjny liczące po 20 łóżek.