W kwietniu 2021 r. zakończyła się modernizacja Oddziału Pulmonologicznego dla potrzeb Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i POZ wraz z wymianą dźwigu osobowego na dźwig dla osób niepełnosprawnych.  Koszt robót budowlanych opiewa na kwotę 1.184.428,40 zł. Wyremontowane pomieszczenia to to powierzchnia użytkowa 207,24 m². Od dnia 9 kwietnia 2021r. Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Poradnia Preluksacyjna została przeniesiona z Alei Wolności 49 w Nowym Sączu na ul. Młyńską 5 przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu. Poradnie wyposażono w nowy sprzęt na kwotę ponad 160 tys. złotych.

Oddział Pulonologiczny przed przekształceniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia Urazowo Ortopedyczna