Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert - 19.12.2019r.  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 204 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania: DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ: I.w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej z opcją realizacji zadań LKO
 1. Gabinet Lekarski lek. Paweł Karpiel 33-300 Nowy Sącz ul. Kapuścińskiego 3
Brak ofert na realizacje zadań LKO   II.w zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT
 1. Justyna Ferek Indywidualna Praktyka Lekarska 30-413 Kraków ul. Huculska 4/14
 2. Indywidualna Praktyka Pediatryczna Stanisław Cholewa 32-065 Krzeszowice Działkowa 32
 3. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Marta Król 33-111 Koszyce Wielkie Ruczaj 12
 4. dr n. med. Andrzej S. Kubik, ul. Halki 6 30-228 Kraków
 5. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Ewa Sarota-Olesiak 33-300 Nowy Sącz Bilińskiego 3A
 6. Wizyty Lekarskie lek. Marek Kania ul. Brodowicza 5/5 31-518 Kraków
 7. Prywatna Praktyka Lekarska lek. Krystyna Choroniewska 30-410 Kraków Strąkowa 1A
 8. dr n. med. Mateusz Jagła Usługi Medyczne ul. Starowolska 10 30-231 Kraków
 9. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Teresa Bujny 30-087 Kraków Rydla 47/11
  III.w zakresie medycyny ratunkowej (SOR) z opcją realizacji zadań LKO a)Ambulatorium chirurgiczne
 1. Praktyka Lekarska – Maciej Stanek 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 115c,
 2. Praktyka Lekarska lek. Adam Mikołajczyk 33-115 Janowice, Janowice 165,
 3. Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148 lok. 2
 4. Przemysław Wawok Obopólna 4 m 4/7 30-069 Kraków
 5. DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica-Zdrój. b) Ambulatorium chirurgii urazowej 1.Gabinet Chirurgiczny ze Sprzedażą Sprzętu Ortopedycznego i Medycznego dr n. med. Janusz Łopata  34-745 Spytkowice 426 2.Praktyką Lekarską Specjalistyczną Lekarz Chirurg lek. Dariusz Major 30-694 Kraków ul. Blacharska 16 3.Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406 4.Indywidualna Praktyka Lekarska Albert Pajor Męcina 664 34-654 Męcina. c) Ambulatorium ogólne 1.Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Pachacz os. Piastów 37A/49 31-624 Kraków 2.Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik 31-444 Kraków ul. Ostatnia 21 3. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Świątkiewicz 30-110 Kraków ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3/24 4. Damian Trzos ul. A. Bochenka 25a/155 Kraków 5. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Paweł Wąsik 31-546 Kraków ul. Mogilska 50 lok. 45 6. Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Toporkiewicz 34-607 Szczawa 437 7. Usługi Medyczne Tomasz Kula 31-859 Kraków Os. Kościuszkowskie 11/141 8. Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 22 9. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Jaworecka-Najduch 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnickja 133g 10. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Ewelina Nowak 31-870 Kraków os. 2 Pułku Lotniczego 44/27 11. Małgorzata Krakowska-Stasiak Prywatna Praktyka Lekarska Kazimierza Wlk. 17/6 Kraków
Brak ofert na realizacje zadań LKO IV. w zakresie Oddziału Neurologicznego
 1. Anna Baranowska Prywatna Praktyka Lekarska 33-300 Nowy Sącz, ul. Pola 7
V. w zakresie radiologii  z opcją realizacji zadań lekarza koordynatora DDO
 1. Praktyka Lekarska Dorota Hołyńska-Rokosz 33-300 Nowy Sącz, Al. Batorego 62/2
 2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Latacz ul. Narutowicza 8/7 33-300 Nowy Sącz łącznie z opcją wykonywania zadań lekarza koordynatora Działu
 3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Kościuszko, Batorego 65/22 33-300 Nowy Sącz
 4. Opisy Zdjęć Radiologicznych Gabinet Prywatny Beata Gardoń, ul. Browarna 44/3, 33-300 Nowy Sącz
 5. Małgorzata Tarnawska-Pierścińska Spółdzielcza 7/78 25-344 Kielce
 6. Łukasz Hołody ul. Jagiellońska 27/30 25-608 Kielce VI. w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych z opcją realizacji zadań LKO 1. Praktyka Lekarska Ogólna Specjalistyczny Gabinet Geriatryczny lek. Joanna Jankowiak 33-340 Stary Sącz ul. Nowa 15 2. Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna 708 3. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała Myślec 66 33-340 Stary Sącz 4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Sałapa, ul. Górki Zawadzkie 9, 33-300 Nowy Sącz
Brak ofert na realizacje zadań LKO   VII. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 1. M. Dembele Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy CLINIC LAHIDU 31-564 Kraków Al. Pokoju 29A
    B. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:  
 1. W zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Wieczorek AL. 1000-lecia ¾ 33-380 Krynica Zdrój
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty. Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  19 grudnia 2019 roku.     POUCZENIE  Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji              i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).    Podpis Przewodniczącego Komisji    ……………………………………