Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert z dnia 22.11.2019

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 182 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:   A. DOKONANAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:  
 1. w zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Paweł Deja Specjalista Chirurgii Dzieci 33-300 Nowy Sącz ul. Juranda 10a,
 • Jolanta Rembiasz 33-300 Nowy Sącz B. Prusa 100,
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją LKO
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Dominik 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 179
 • WITMAX Robert Witowski ul. Kraszewskiego 12, 33-300 Nowy Sącz
 • Prywatna Praktyka Lekarska lek. Wojciech Schab Specjalista Chirurgii Ogólnej 33-314 Łososina Dolna 287
 • Adam Grzyb 32-744 Łapczyca, Chełm 66
 • Jacenty Bonarski TYMED Gabinet Lekarski 33-300 Nowy Sącz Nawojowska 207
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Rafał Mazur 33-300 Nowy Sącz, ul. Krakowska 56 łącznie z opcją wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański 32-095 Iwanowice Maszków 22h
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dawid Rompca 33-300 Nowy Sącz ul. 29 Listopada 18 E/12
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Cieślik 33-318 Gródek n/Dunajcem Bartkowa 371
 • Indywidualną Praktyką Lekarską lek. Arkadiusz Szczecina 34-615 Słopnice 867.
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej z opcją LKO
 • Waldemar Dutkiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Osieczany 413 32-400 Myślenice łącznie z opcją wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Milanowski ul. Turniejowa 61/10A 30-656 Kraków
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański 32-095 Iwanowice Maszków 22h
 • Adam Grzyb 32-744 Łapczyca, Chełm 66
 • DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica Zdrój
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Cieślik 33-318 Gródek n/Dunajcem Bartkowa 371
 • Bartłomiej Rokosz Specjalistyczna Praktyka Lekarska 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 62 m. 2.
 1. w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych z opcją LKO – wszystkie oferty zostały odrzucone.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 1. w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych
 • Gabinet Lekarski Jan Korabel 33-395 Chełmiec Mała Wieś ul. Makowa 1
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zofia Jungiewicz 33-312 Tęgoborze Radosna 40
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Witold Górecki Frycowa 241 33-335 Nawojowa
 1. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). 
 1. w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej z opcją LKO – wszystkie oferty zostały odrzucone.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 1. w zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT – wszystkie oferty zostały odrzucone.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). 
 1. w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jacek Stanek ul. Jamnicka 65d 33-300 Nowy Sącz
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski Zbigniew Moroz ul. Lwowska 20 33-300 Nowy Sącz
 • Gabinet Laryngologiczny Tadeusz Bielak ul. Królowej Jadwigi 20 33-340 Stary Sącz łącznie z opcją wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem
 1. w zakresie Oddziału Pediatrycznego
 • Barbara Bajda ul. Sądecka 33i/2 34-700 Rabka-Zdrój
 • Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik 31-444 Kraków ul. Ostatnia 21
 1. w zakresie Oddziału Urologicznego z opcją LKO
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Marek Worek 33-100 Tarnów ul. Mostowa 4A
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGMED” J. Bajorek, N. Kopeć Spółka Jawna 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 5.
(brak ofert na realizację obowiązków lekarza kierującego oddziałem)
 1. w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w w SOR
 • Ratownik Medyczny Przemysław Szegda Kamionka Wielka 648 33-334 Kamionka Wielka
 • Stanisław Bodziony Niskowa 50 33-395 Chełmiec
 • Zbigniew Mężyk 33-300 Nowy Sącz ul. Piątkowska 45
 • Bartłomiej Mordarski 33-386 Podegrodzie Brzezna 28
 • Paweł Homoncik 33-335 Nawojowa ul. Nowosądecka 97
 1. W zakresie sprawowania opieki lekarskiej w czasie transportu
 • Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz Długosza 22
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Didluch 33-300 Nowy Sącz Barbackiego 123A/54
 • Lekarz Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148/2
 • Jolanta Streich 33-300 Nowy Sącz, ul. I Brygady 10/26. B. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 1. W zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marzena Gubała-Kacała 41-200 Sosnowiec ul. W. Andersa 60/VI,
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty, a także wadliwie zadeklarował proponowany miesięczny wymiar zatrudnienia. 
 1. W zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych:
 • Praktyka Lekarska Ogólna Specjalistyczny Gabinet Geriatryczny lek. Joanna Jankowiak 33-340 Stary Sącz ul. Nowa 15
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty, a także nie przedłożył wymaganych uwierzytelnionych kopii dokumentów dot. posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej praktyki lekarskiej. 
 • Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna 708
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty, a także przedłożył niekompletnie wypełnione i nie autoryzowane formularze oferty oraz wadliwie zadeklarował proponowany miesięczny wymiar zatrudnienia. 
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała Myślec 66 33-340 Stary Sącz
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty, a także nie przedłożył wszystkich wymaganych formularzy oferty. 
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Sałapa, ul. Górki Zawadzkie 9, 33-300 Nowy Sącz
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty. 
 1. W zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Wieczorek AL. 1000-lecia ¾ 33-380 Krynica Zdrój
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 • Gabinet Lekarski lek. Paweł Karpiel 33-300 Nowy Sącz ul. Kapuścińskiego 3
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty. 
 1. W zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT
 • Justyna Ferek Indywidualna Praktyka Lekarska 30-413 Kraków ul. Huculska 4/14
 • Indywidualna Praktyka Pediatryczna Stanisław Cholewa 32-065 Krzeszowice Działkowa 32
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Marta Król 33-111 Koszyce Wielkie Ruczaj 12
 • dr n. med. Andrzej S. Kubik, ul. Halki 6 30-228 Kraków
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Ewa Sarota-Olesiak 33-300 Nowy Sącz Bilińskiego 3A
 • Wizyty Lekarskie lek. Marek Kania ul. Brodowicza 5/5 31-518 Kraków
 • Prywatna Praktyka Lekarska lek. Krystyna Choroniewska 30-410 Kraków Strąkowa 1A
 • dr n. med. Mateusz Jagła Usługi Medyczne ul. Starowolska 10 30-231 Kraków.
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni w ust. 4 oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  C. NIE WYBRANO NASTĘPUJĄCYCH OFERT: Komisja nie wybrała niżej wymienionych ofert w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w SOR:
 • Eliza Kłębczyk Bystra 99 38-300 Gorlice
 • Paweł Rylewicz ul. Grunwaldzka 210f 33-300 Nowy Sącz
 • RATMED Monika Hnatkiewicz 33-300 Nowy Sącz Wieniawskiego 9,
 • Ratownik Medyczny Kostrzewa Grzegorz 33-300 Nowy Sącz H. Sienkiewicza 31A/3.
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  .… listopada 2019 roku. POUCZENIE Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).  Podpis Przewodniczącego Komisji:   …………………………………