ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert 15.03.2019r.  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 44 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 1. w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ
 • Prywatna Praktyka Lekarska lek. Mirosław Puścizna Lekarz Pediatra Dominikowice 51, 38-303 Kobylanka
 • Prywatna Praktyka Lekarska lek. Bogdan Łacny, 33-300 Nowy Sącz Długosza 22
 • Zuzanna Winiarska-Nędza Podole-Górowa 6, 33-318 Gródek nad Dunajcem
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Małgorzata Kosiba ul. Mieszka I 16, 38-300 Gorlice
 • Małgorzata Podkomorzy-Szostek PROMETEUSZ ul. Płaszowska 38/4, 30-713 Kraków
 • Krzysztof Cabała, 33-395 Chełmiec, Trzetrzewina 279
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Joanna Wilczyńska, 19-300 Ełk, Gen. Władysława Sikorskiego 3/43
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Szczęch, 36-055 Świlcza Bratkowice 153
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Piotr Fugiel ul. Dunajcowa 75a, 33-300 Nowy Sącz
 • Marek Hajduk ul. 29 listopada 20E/8, 33-300 Nowy Sącz
 • Katarzyna Hajduk ul. 29 listopada 20E/8, 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Mateusz Cieślik Bartkowa 371, 33-318 Gródek nad Dunajcem
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Joanna Pałka ul. Grzegórzecka 76B/4 31-532 Kraków
 • Piotr Pałka ul. Grzegórzecka 76B/4 31-532 Kraków.
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański Maszków 22h, 32-095 Maszków
 1. w zakresie Oddziału Urologicznego
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański Maszków 22h, 32-095 Maszków
 1. W zakresie Oddziału Pediatrycznego – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
 1. W zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym: a) Ambulatorium chirurgiczne
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Michał Siwek, Aleje Stefana Batorego 64/13, 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Joanna Wilczyńska, 19-300 Ełk, Gen. Władysława Sikorskiego 3/43
 • Sabina Wójciak ul. Słotwińska 10 32-800 Brzesko b)Ambulatorium chirurgii urazowej.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarską lek. Jarosław Odyniec Batalionów Chłopskich 24/34, 33-300 Nowy Sącz c)w zakresie Ambulatorium ogólnego SOR – brak ofert Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
 1. W zakresie Działu Diagnostyki Obrazowej
 • Małgorzata Tarnawska-Pierścińska ul. Spółdzielcza 7/78, 25-344 Kielce
 • Łukasz Hołody ul. Jagiellońska 27/30, 25-608 Kielce
 1. W zakresie opieki pielęgniarskiej w Ambulatorium Ogólnym POZ
 • Bogusława Bogdańska ul. Kosynierów 4, 33-300 Nowy Sącz
 1. W zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański Maszków 22h, 32-095 Maszków
 1. W zakresie Oddziału Psychiatrycznego – brak ofert Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
 2. W zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i IT
 • Jadwiga Cieślak ul. Gorzkowska 3/24, 33-300 Nowy Sącz
  Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 15 marca 2019 roku. POUCZENIE Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).   Podpis Przewodniczącego Komisji: …………………………………