OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

ZARZĄDZENIEM NR 160 Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU  W SPRAWIE OGŁOSZENIA  I PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 LISTOPADA 2017 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 160 Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU;

  1. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

1)    w zakresie Oddziału Anestezjologii i IT – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).

 

2)    w zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci

NR oferty Dane oferenta
65-13 Specjalistyczna Praktyka Lekarska  lek. Krzysztof Solecki 30-358 Kraków, ul. Juliusza Lea 75 lok. 26  
65-5 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Paweł Deja Specjalista Chirurgii Dzieci ul. Juranda 10a, 33-300 Nowy Sącz  
65-22 Jolanta Rembiasz ul. B. Prusa 100, 33-300 Nowy Sącz  
65-2 dr n. med. Andrzej Kohmann 33-300 Nowy Sącz ul. Grodzka 6/3  

 

3)    w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej

NR oferty Dane oferenta
65-17 Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Milanowski ul. Turniejowa 61/10A 30-656 Kraków
65-34 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Dominik Dąbrowa 179 33-311 Wielogłowy

4)    w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych

NR oferty Dane oferenta
65-6 GABINET LEKARSKI JAN KORABEL 33-395 CHEŁMIEC  MAŁA WIEŚ UL. MAKOWA 1  
65-7 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZOFIA JUNGIEWICZ33-312 TĘGOBORZE 57  
65-12 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. WITOLD GÓRECKI  FRYCOWA 241 33-335 NAWOJOWA  

5)    w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 

NR oferty Dane oferenta
65-30 S.M. Dembele Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy „CLINIC-LAHIDU” 31-564 Kraków Al. Pokoju 29A  
65-4 Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny lek. Małgorzata Niemiec 33-3000 Nowy Sącz,  ul. Nawojowska 29  

6)    w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej - odrzucono wszystkie oferty

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).

7)    w zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT

NR oferty Dane oferenta
65-3 Mateusz Jagła ul. Starowolska 10 30-231 Kraków  

8)    w zakresie Oddziału Neurologicznego

NR oferty Dane oferenta
65-1 Specjalistyczny Neurologiczny Gabinet Lekarski – EEG 33-300 Nowy Sącz,      ul. I Brygady 93

9)    w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego

NR oferty Dane oferenta
65-11 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA  LEKARSKA LEK. JACEK STANEK UL. JAMNICKA 65D 33-300 NOWY SACZ  
65-15 SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI ZBIGNIEW MOROZ UL. LWOWSKA 20 33-300 NOWY SĄCZ  
65-31*/ GABINET LARYNGOLOGICZNY TADEUSZ BIELAK UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 20 33-340 STARY SĄCZ  
*/ Przyjęto również ofertę w zakresie realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem  

10)  w zakresie Oddziału Pediatrycznego

NR oferty Dane oferenta
65-26 Praktyka Lekarska Ewelina Dybiec ul. Grodzka 5a/21 33-300 Nowy Sącz  

11)  w zakresie Oddziału Psychiatrycznego

65-21 PRAKTYKA LEKARSKA PAWEŁ CHUCHLIŃSKI 33-300 NOWY SĄCZ UL. WĘGIERSKA 193
65-14 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. ALEKSANDER GUZIK UL. KORZENIOWSKIEGO  10/3, 33-300 NOWY SĄCZ
65-8 PRAKTYKA LEKARSKA JERZY BRUNOWSKI 31-234 KRAKÓW UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ  23H/19
65-18 GABINET PSYCHIATRYCZNY LEK. MACIEJ BRYNIARSKI 34-400 NOWY TARG UL. WOJSKA POLSKIEGO 24/17

12)  w zakresie Oddziału Urologicznego

NR oferty Dane oferenta
65-19 lek. Andrzej Matuszewski 33-333 Ptaszkowa 535

13)  w zakresie Działu Diagnostyki Obrazowej

NR oferty Dane oferenta
65-23*/ Praktyka Lekarska lek. Witold Mikołajewski, 33-335 Nawojowa,  Zagórze 31
65-10 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Mikosz  RADIODIAGNOSTYK,      ul. Zamkowa 62, 33-100 Tarnów
65-16 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Latacz  ul. Narutowicza 8/7, 33-300 Nowy Sącz
65-23 Opisy Zdjęć Radiologicznych  Gabinet Prywatny Beata Walanus, ul. Browarna 44/3, 33-300 Nowy Sącz
65-33 Praktyka Lekarska Dorota Hołyńska-Rokosz, 33-300 Nowy Sącz, Al. Batorego 62/2
65-29 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Kościuszko,        ul. Batorego 65/22,  33-300 Nowy Sącz
*/ Przyjęto również ofertę w zakresie realizacji zadań lekarza koordynatora Działu

  1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGII ONKLOLOGICZNEJ

  1. (NR OFERTY: 65-20) Waldemar Dutkiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Osieczany 413 32-400 Myślenice

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO DLA DZIECI

  1. (NR OFERTY: 65-9)  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marzena Gubała-Kacała ul.  Gen. W. Andersa 60/VI, 41-200 Sosnowiec

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

    

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

  1. (NR OFERTY: 65-27) Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Artur Wieczorek Al. 1000-lecia ¾ 33-380 Krynica Zdrój

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

  1. (NR OFERTY: 65-24) Gabinet Lekarski lek. Paweł Karpiel 33-300 Nowy Sącz             ul. Kapuścińskiego 3

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

  1. (NR OFERTY: 65-28)  ART-MED. Radosław Kosobucki 30-660 Kraków  ul. Algierska 19

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

  1. (NR OFERTY: 65-25) dr n. med. Barbara Bajda ul. Sądecka 33i/2 34-700 Rabka-Zdrój

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

- W ZAKRESIE ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO

  1. (NR OFERTY: 65-35) Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Marek Worek 33-100 Tarnów
  2. Mostowa 4A

UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 28 listopada 2017 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  plik do pobrania

administrator, wt., 28/11/2017