OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
ZARZĄDZENIEM NR 134 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA I PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INFORMUJE, ŻE W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 134 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 ROKU;
A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
I.              PORADNIA ONKOLOGICZNA
1.    (NR OFERTY: 56-36) Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Robert Bakalarz 25 – 136 Kielce ul. Czarnieckiego 52.
2.    (NR OFERTY:56-37 )Prywatna Praktyka Lekarska Artur Drobniak 25-502 Kielce ul. Paderewskiego 48/15A
3.    (NR OFERTY: 56-38) Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Joanna Dąbrowska 33-355 Nawojowa 912,
4.       (NR OFERTY:56-29) Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Łukasz Stokłosa ul. Gorczańska 75, 34-432 Łopuszna
 
II.            PORADNIA RADIOTERAPII 
 
  1. (NR OFERTY: 56-32) Prywatna Praktyka Specjalistyczna Paweł Dymek Rynek Dębnicki 9/18, 30-319 Kraków
  2. (NR OFERTY: 56-31 ) Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Urbański ul. Obozowa 45a/5 30-383 Kraków
  3. (NR OFERTY: 56-30 ) Prywatna Praktyka Lekarska lek. Tomasz Dąbrowski,      30-638 Kraków ul. Białoruska 19 lok. 20
III.           PORADNIA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ
 
1.    (NR OFERTY: 56-12) lek. TOMASZ JEZIERSKI – SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI , ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz.
2.    (NR OFERTY: 56-10) lek. JERZY MAZANEK – GABINET LEKARSKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz.
3.    (NR OFERTY: 56-9) LEK. TOMASZ KRZYWDZIŃSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA SPECJALISTYCZNA 33-342 BARCICE 452
4.    (NR OFERTY: 56-6) lek. MACIEJ KAWA – GABINET SPECJALISTYCZNY CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, ul. Szujskiego 6, 33-300 Nowy Sącz.
5.    (NR OFERTY: 56-35) lek. JAROSŁAW ODYNIEC – INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 24/34, 33-300 NOWY SĄCZ.
6.    (NR OFERTY: 56-15) lek. PAWEŁ OSTROWSKI- PRYWATNY GABINET LEKARSKI URAZOWO – ORTOPEDYCZNY, ul. KOCHANOWSKIEGO 4, 33-300 NOWY SĄCZ.
7.    (NR OFERTY: 56-1) lek. ROMAN OPALSKI - SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, ul. BATOREGO 77, 33-300 NOWY SĄCZ.
8.     (NR OFERTY: 56-23) SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF WOLAK , ul. JAMNICKA 103B, 33-300 NOWY SĄCZ
IV.          PORADNIA PRELUKSACYJNA
 
1.    (NR OFERTY: 18-27) lek. TOMASZ JEZIERSKI – SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz.
2.    (NR OFERTY: 56-10) lek. JERZY MAZANEK – GABINET LEKARSKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz.
3.    (NR OFERTY: 56-6) lek. MACIEJ KAWA – GABINET SPECJALISTYCZNY CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, ul. Szujskiego 6, 33-300 Nowy Sącz.
4.    (NR OFERTY: 56-15) lek. PAWEŁ OSTROWSKI - PRYWATNY GABINET LEKARSKI URAZOWO – ORTOPEDYCZNY, ul. Kochanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz.
5.    (NR OFERTY: 56-1) lek. ROMAN OPALSKI - SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz.
6.    (NR OFERTY: 56-22) INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARCIN CZOP ul. SZCZEPANOWSKA 16A 32-800 BRZESKO .
 
 
V.            PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
 
1.    (NR OFERTY: 56-3) lek. ZBIGNIEW MOROZ – SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz.
2.    (NR OFERTY: 56-21) INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA                  LEK. BERNARDA MIKOŁAJEWSKA 33-335 Nawojowa 743
VI.          PORADNIA ALERGOLOGICZNA
 
1.    (NR OFERTY: 56-19) INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. KAZIMIERZ TROJNARSKI , ul. Gucwy 1, 33-300 Nowy Sącz
2.    (NR OFERTY: 56-8) SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI ALERGOLOGICZNY LEK. ANNA JANOPULOS, UL. TŁOKI 9A, 33-300 NOWY SĄCZ
VII.         PORADNIA DIABETOLOGICZNA
 
1.    (NR OFERTY: 56-14) lek. KATARZYNA BRZOZOWSKA – ODYNIEC – PRAKTYKA LEKARSKA, ul. Browarna 36/7, 33-300 Nowy Sącz.
2.    (NR OFERTY: 56-27) lek. EWA MOROZ – „ALFA” SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, ul. Małeckiego 5, 33-300 Nowy Sącz.
3.    (NR OFERTY: 56-24) lek. RYSZARD KOBOS – GABINET LEKARSKI CHOROBY WEWNĘTRZNE DIABETOLOGIA, ul. Hugona Kołłątaja 5, 33-300 Nowy Sącz.
VIII.        PORADNIA HEMATOLOGICZNA
 
  1. (NR OFERTY: 56-2)SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. EWA PIETRUSZA 33-300 NOWY SĄCZ UL. JAMNICKA 43D
  2. (NR OFERTY: 56-33)SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ”ULMED” LEK. URSZULA KURNYTA-OLEKSY     33-388 GOŁKOWICE DOLNE 178
  3. (NR OFERTY: 56-28)INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA    LEK. ANNA ZAJĄC-GWÓŹDŹ UL. BROWARNA 42/4 33-300 NOWY SĄCZ
 
 
IX.          PORADNIA NEFROLOGICZNA
 
    1. (NR OFERTY: 56-5)SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
DR N. MED. WITOLD WOCH UL. KAROLA MIARKI 18, 43-190 MIKOŁÓW
    1. (NR OFERTY: 56-20) SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
DR N., MED. ANDRZEJ FUGIEL UL. DUNAJCOWA 75A, 33-300 NOWY SĄCZ
 
 
X.            PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA
 
1.    (NR OFERTY: 56-4) lek. ANDRZEJ PYRICH SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, ul. Reja 4, 33-300 Nowy Sącz.
2.    (NR OFERTY: 56-7) lek. ANNA WRONA SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY VITA FEMINA ul. Tarnowska 40, 34 – 600 Limanowa.
XI.          PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI – BRAK OFERT.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).
  
 
XII.         PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 
1.    (NR OFERTY: 56-34)  INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WOJCIECH MILANOWSKI 30-656 KRAKÓW, UL. TURNIEJOWA 61/10A
2.    (NR OFERTY: 56-16) GABINET ONKOLOGICZNO-CHIRURGICZNY            LEK. ARTUR KALITA34-600 LIMANOWA UL. J. PAWŁA II 7.
3.    (NR OFERTY: 56-26) DR N. MED. WALDEMAR DUTKIEWICZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA OSIECZANY 413, 32-400 MYŚLENICE,
4.    (NR OFERTY: 56-25) LEK. ROBERT GAJEWSKI PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET SPECJALISTYCZNY, UL. BATOREGO 81, 33-300 NOWY SĄCZ,
XIII.        PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
1.    (NR OFERTY: 56-11) SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BARBARA KMAK 33-333 PTASZKOWA 593
XIV.       PORADNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI 
1.    (NR OFERTY: 56-17) SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA PAWEŁ DEJA SPECJALISTA CHIRURGII DZIECI UL. JURANDA 10A 33-300 NOWY SĄCZ
2.    (NR OFERTY: 56-18) EWA PAZDAN, PISARZOWA 475 34-654 MĘCINA
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitalawww.szpitalnowysacz.pl : 28 września 2017 roku.
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
Podpis Przewodniczącego Komisji:
………………………………………